سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:167455

فروش زمین

تاریخ:1399/10/08

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سیدرضی 61

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 7 در 26-

توضیحات:

4,500,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

پاسارگاد

ایرج علیمیرزایی

09155162029

مانا

مجید خندان

۰۹۱۵۱۵۹۴۷۲۹

مرکزی

عظیمی

09153011356

www.MelkeIrani.com

کد ملک:167455

فروش زمین

تاریخ:1399/10/08

آدرس ملک:سیدرضی 61

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 7 در 26-

توضیحات:

قیمت: 4,500,000,000