سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:167504

فروش زمین

تاریخ:1399/10/09

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:تقویه 17

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند: وکالتی

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد 25 در 8-

توضیحات:

1,950,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

مسکن دانیال

سید میٍثم هاشمی نژاد

09150059031

جهان گستر

افشار

09154200950

آژند

محمدامین تقدیسی

09036114670

www.MelkeIrani.com

کد ملک:167504

فروش زمین

تاریخ:1399/10/09

آدرس ملک:تقویه 17

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند: وکالتی

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 25 در 8-

توضیحات:

قیمت: 1,950,000,000