سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:53703

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/20

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:فرامرز 44

مساحت:90

زیربنا:90

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

10,000,000

1,250,000

مشاورین

املاک دلدار

وحیددلدار

09154749863

هیرکان

یوسف فلاح

09155154669

رامان

ایمان حسینی

09120038305

www.MelkeIrani.com

کد ملک:53703

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/20

آدرس ملک:فرامرز 44

مساحت:90

زیربنا:90

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

رهن: 10,000,000

اجاره: 1,250,000