سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:53766

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/21

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین جلال 56 و 58

مساحت:110

زیربنا:110

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سیمان سفید

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

50,000,000

600,000

مشاورین

مرکزی

سلیم قبولیان

09151004940

دیوار

حسن یعقوبی

۰۹۱۵۶۵۴۱۶۹۸

مسکن کاری

مهدی کاری

09153065291

www.MelkeIrani.com

کد ملک:53766

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/21

آدرس ملک:بین جلال 56 و 58

مساحت:110

زیربنا:110

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سیمان سفید

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

رهن: 50,000,000

اجاره: 600,000