سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:53921

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/23

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین صیاد 20 و 22

مساحت:30

زیربنا:30

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:آبی و گازی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:پکیج-بخاری-

توضیحات:

50,000,000

1,500,000

مشاورین

مسکن بیداری

حجت بیداری

09151111360

انبوه سازان

نادر محمدی

09120247077

ایلیات

ابوطالب فطرتی

۰۹۱۰۵۷۳۳۹۴۷

www.MelkeIrani.com

کد ملک:53921

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/23

آدرس ملک:بین صیاد 20 و 22

مساحت:30

زیربنا:30

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی و گازی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:پکیج-بخاری-

توضیحات:

رهن: 50,000,000

اجاره: 1,500,000