سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54081

رهن و اجاره دفترکار

تاریخ:1397/03/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:میدان دندانپزشکان

مساحت:5

زیربنا:5

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مشترک

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:-

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

5,000,000

400,000

مشاورین

اسفندیار

سیدمحمدکاظم حسینی

۰۹۱۵۱۰۱۰۰۵۶

سفید

ابوالفضل نوعی

09158177545

املاک ایران

سید محمد علوی نژاد

09157064456

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54081

رهن و اجاره دفترکار

تاریخ:1397/03/28

آدرس ملک:میدان دندانپزشکان

مساحت:5

زیربنا:5

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مشترک

گاز:مشترک

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:-

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

رهن: 5,000,000

اجاره: 400,000