سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54122

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نبش هاشمیه 36

مساحت:30

زیربنا:30

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:آجر سه سانت

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

کولر:-

آب:مشترک

برق:مشترک

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:موقت

سایر امکانات:درب الکترونیکی-شیشه سکوریت-

توضیحات:

25,000,000

4,500,000

مشاورین

صالحی

وحید صالحی وفا

09156444424

آتی

رضا نامدار

09150048969

یاران

حمید احمدزاده

09159227565

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54122

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/28

آدرس ملک:نبش هاشمیه 36

مساحت:30

زیربنا:30

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:آجر سه سانت

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

آب:مشترک

برق:مشترک

گاز:مشترک

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:درب الکترونیکی-شیشه سکوریت-

توضیحات:

رهن: 25,000,000

اجاره: 4,500,000