سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54123

فروش ویلایی

تاریخ:1397/03/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:کوثرجنوبی 20

مساحت:200

زیربنا:190

کل طبقات:1

کل واحدها:2

طبقه:1

تعداد خواب:3

جهت ملک:جنوبی

نما:سنگ

کفپوش:-

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:30

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:زیرزمین-دربست-

توضیحات:

850,000,000

مشاورین

پازل

حجت مشتاقی

۰۹۳۶۲۳۶۵۴۴۸

کاوش ملک

محسن بهرامی

09354313796

آرال

سید بهنام شجاعی

09155010026

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54123

فروش ویلایی

تاریخ:1397/03/28

آدرس ملک:کوثرجنوبی 20

مساحت:200

زیربنا:190

تعداد خواب:3

کل طبقات:1

کل واحدها:2

طبقه:1

جهت ملک:جنوبی

نما:سنگ

سن بنا:30

کفپوش:-

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:زیرزمین-دربست-

توضیحات:

قیمت: 850,000,000