سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54135

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:اقدسیه 14

مساحت:60

زیربنا:60

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:آلومینیوم

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

10,000,000

1,500,000

مشاورین

جهان گستر

افشار

09154200950

خانه سفید

باغ دولابی

09153014887

فاخر

دانشمهر

09152000458

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54135

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/28

آدرس ملک:اقدسیه 14

مساحت:60

زیربنا:60

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:آلومینیوم

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مشترک

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

رهن: 10,000,000

اجاره: 1,500,000