سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54241

فروش زمین

تاریخ:1397/03/30

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین کوثر شمالی 7 و 9

مساحت:1000

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

10,000,000,000

مشاورین

مسکن دلتا

محمد زینلی

09150527215

دلمرادی

اشکان دلمرادی

09123981340

عماد

گل مقام

09159153626

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54241

فروش زمین

تاریخ:1397/03/30

آدرس ملک:بین کوثر شمالی 7 و 9

مساحت:1000

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 10,000,000,000