سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54278

فروش زمین

تاریخ:1397/03/30

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 62

مساحت:106

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:قولنامه

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

185,000,000

مشاورین

هیرکان

یوسف فلاح

09155154669

مسکن کاری

مهدی کاری

09153065291

اعتماد

مصطفی فنایی

09156254008

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54278

فروش زمین

تاریخ:1397/03/30

آدرس ملک:هاشمیه 62

مساحت:106

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:قولنامه

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 185,000,000