سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54318

فروش مغازه

تاریخ:1397/03/30

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:اقدسیه 33

مساحت:25

زیربنا:25

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

100,000,000

مشاورین

مرکزی

عظیمی

09153011356

آسمان

محمد مسعودی

09158000409

املاک داتیس

سیدمحمدرضا اصغری

09150016554

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54318

فروش مغازه

تاریخ:1397/03/30

آدرس ملک:اقدسیه 33

مساحت:25

زیربنا:25

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 100,000,000