سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54332

فروش زمین

تاریخ:1397/03/31

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سیدرضی 46

مساحت:250

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد در -پارکینگ-

توضیحات:

1,700,000,000

مشاورین

ارشد

ارشد ناصح

09153039467

اینده

میلادفاضل

09156013530

مشاور املاک سارانی

محمود یزدانفرحی

09156379002

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54332

فروش زمین

تاریخ:1397/03/31

آدرس ملک:سیدرضی 46

مساحت:250

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -پارکینگ-

توضیحات:

قیمت: 1,700,000,000