سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54337

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/31

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:مقابل پیروزی 35

مساحت:70

زیربنا:70

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:گازی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-درب الکترونیکی-شیشه سکوریت-

توضیحات:

50,000,000

6,000,000

مشاورین

املاک پارسیان

جوادکاریزنوئی

09153162349

کهبد

ارمین ناجی

09150019005

املاک امیر

محمد امین لطفی

09152001670

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54337

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/31

آدرس ملک:مقابل پیروزی 35

مساحت:70

زیربنا:70

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:گازی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-درب الکترونیکی-شیشه سکوریت-

توضیحات:

رهن: 50,000,000

اجاره: 6,000,000