سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54347

فروش زمین

تاریخ:1397/03/31

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:ساجدی 6

مساحت:200

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-پارکینگ-

توضیحات:

950,000,000

مشاورین

املاک آراد

علیرضا طلوع هنری

۰۹۲۱۶۶۹۵۳۴۳

زارعیان

زارعیان

09153131326

املاک دولتیان

جواد دولتیان

09026898100

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54347

فروش زمین

تاریخ:1397/03/31

آدرس ملک:ساجدی 6

مساحت:200

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-پارکینگ-

توضیحات:

قیمت: 950,000,000