سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54378

فروش مغازه

تاریخ:1397/03/31

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:میدان جانباز

مساحت:10

زیربنا:10

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:2

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:کفپوش

دیوار پوش:کاغذ دیواری

کابینت:-

کولر:گازی

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

تجاری:دائم

سایر امکانات:چیلر-شیشه سکوریت-

توضیحات:

210,000,000

مشاورین

دفتر سراسری کیش

سعید ذوقی مهرآباد

09151226008

سربداران

حسین برآبادی

۰۹۱۵۸۸۲۱۹۳۶

اسفندیار

سیدمحمدکاظم حسینی

۰۹۱۵۱۰۱۰۰۵۶

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54378

فروش مغازه

تاریخ:1397/03/31

آدرس ملک:میدان جانباز

مساحت:10

زیربنا:10

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:2

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:کفپوش

دیوار پوش:کاغذ دیواری

کابینت:-

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:ندارد

کولر:گازی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:چیلر-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 210,000,000