سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54414

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/31

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نبش شریعتی 39

مساحت:15

زیربنا:15

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:موقت

سایر امکانات:بخاری-کرکره محافظ-

توضیحات:

10,000,000

1,000,000

مشاورین

ماکان

قاسم رستمی

۰۹۱۵۱۰۲۰۲۸۳

عمارت

افشین حسینی

09152055006

ایران ملک

محمد صفتی

09150759518

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54414

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/03/31

آدرس ملک:نبش شریعتی 39

مساحت:15

زیربنا:15

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-کرکره محافظ-

توضیحات:

رهن: 10,000,000

اجاره: 1,000,000