سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54417

فروش زمین

تاریخ:1397/03/31

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نماز 7

مساحت:52

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند: وکالتی

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

220,000,000

مشاورین

مسکن راد

محمود رضایی

09155123180

برج

قاسم نادرپور

09035068352

دفتر سراسری کیش

سعید ذوقی مهرآباد

09151226008

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54417

فروش زمین

تاریخ:1397/03/31

آدرس ملک:نماز 7

مساحت:52

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند: وکالتی

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 220,000,000