سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54421

فروش زمین

تاریخ:1397/04/02

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نبش صیاد شیرازی 20

مساحت:800

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

2,800,000,000

مشاورین

ارتا

جواد بهرامی

09153021447

اعتماد

مصطفی فنایی

09156254008

پاژ

علی رضایی

09153019664

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54421

فروش زمین

تاریخ:1397/04/02

آدرس ملک:نبش صیاد شیرازی 20

مساحت:800

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 2,800,000,000