سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54435

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/04/02

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین دانشجو 12 و 14

مساحت:15

زیربنا:15

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

30,000,000

2,100,000

مشاورین

املاک دلدار

وحیددلدار

09154749863

خسروی

حسین خسروی

09335571956

عمارت

فاتح

09155300060

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54435

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/04/02

آدرس ملک:بین دانشجو 12 و 14

مساحت:15

زیربنا:15

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

رهن: 30,000,000

اجاره: 2,100,000