سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54598

فروش زمین

تاریخ:1397/04/03

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سرافرازان 41

مساحت:220

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

0

مشاورین

شهریار

امیررضا کیفی

09378406737

املاک راد

هاشم راد

09155016382

فاخر

دانشمهر

09152000458

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54598

فروش زمین

تاریخ:1397/04/03

آدرس ملک:سرافرازان 41

مساحت:220

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 0