سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54600

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هفتم تیر 2

مساحت:12

زیربنا:12

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:1

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:کاغذ دیواری

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

تجاری:دائم

سایر امکانات:اسپیلیت-شیشه سکوریت-

توضیحات:

324,000,000

مشاورین

همشهری

کاظم کاظمی

09151113551

کوروش

اعظمي

09158054251

املاک توانا

احسان توانا

09152061162

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54600

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:هفتم تیر 2

مساحت:12

زیربنا:12

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:1

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:کاغذ دیواری

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:اسپیلیت-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 324,000,000