سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54652

فروش ویلایی

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:فلاحی 20

مساحت:200

زیربنا:145

کل طبقات:1

کل واحدها:1

طبقه:1

تعداد خواب:2

جهت ملک:جنوبی

نما:سیمان سفید

کفپوش:-

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:35

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:زیرزمین-دربست-

توضیحات:

870,000,000

مشاورین

هیرکان

یوسف فلاح

09155154669

فاخر

دانشمهر

09152000458

باران

یحیی محمدی

09386400790

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54652

فروش ویلایی

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:فلاحی 20

مساحت:200

زیربنا:145

تعداد خواب:2

کل طبقات:1

کل واحدها:1

طبقه:1

جهت ملک:جنوبی

نما:سیمان سفید

سن بنا:35

کفپوش:-

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:زیرزمین-دربست-

توضیحات:

قیمت: 870,000,000