سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54661

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:پیروزی 27

مساحت:75

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

400,000,000

مشاورین

مسکن امید

حمید پایدارمنش

09358675149

سامان

رضا ملکی

09155106709

آرکا

علیرضا بنیادی

09152250215

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54661

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:پیروزی 27

مساحت:75

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 400,000,000