سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54671

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:چهارراه مخابرات

مساحت:24

زیربنا:24

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:مستقل

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:فن کویل-شیشه سکوریت-

توضیحات:

5,000,000

850,000

مشاورین

خانه سفید

باغ دولابی

09153014887

املاک فرهنگ

مهدی حسن زاده

09157671853

املاک اشراف

احسان کهندلی

09157072801

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54671

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:چهارراه مخابرات

مساحت:24

زیربنا:24

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:-

آب:ندارد

برق:مستقل

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:فن کویل-شیشه سکوریت-

توضیحات:

رهن: 5,000,000

اجاره: 850,000