سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54673

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نماز 1/20

مساحت:125

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

350,000,000

مشاورین

مسکن بیداری

حجت بیداری

09151111360

-

محمدرضا عباسپور

09154835502

اشراف

مهدی یوسف زاده

09153156227

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54673

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:نماز 1/20

مساحت:125

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 350,000,000