سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54703

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین جلال آل احمد و سیدرضی

مساحت:18

زیربنا:18

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:سیمان

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

کولر:-

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: وکالتی

تجاری:-

سایر امکانات:بخاری-درب الکترونیکی-

توضیحات:

190,000,000

مشاورین

فعال

فعال

09150070025

سفید

ابوالفضل نوعی

09158177545

امیران

حمید حقانیان

۰۹۳۷۵۳۳۰۱۰۴

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54703

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:بین جلال آل احمد و سیدرضی

مساحت:18

زیربنا:18

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:سیمان

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:مشترک

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: وکالتی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-درب الکترونیکی-

توضیحات:

قیمت: 190,000,000