سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54726

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:میثاق 38

مساحت:310

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

360,000,000

مشاورین

آتیه

کامران طهمورثی

09153048434

پارسه

محمدقربانی

۰۹۱۵۱۵۶۵۰۶۶

املاک اول

محمد رضا چراغ چشم

09153151563

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54726

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:میثاق 38

مساحت:310

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 360,000,000