سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54759

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نبش رفیعی 20

مساحت:396

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-

توضیحات:

5,000,000,000

مشاورین

احمدی

سعید احمدی

۰۹۱۵۵۲۲۱۴۱۸

سربداران

حسین برآبادی

۰۹۱۵۸۸۲۱۹۳۶

املاک اشراف

مجتبی فرهنگ

09155074175

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54759

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:نبش رفیعی 20

مساحت:396

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-

توضیحات:

قیمت: 5,000,000,000