سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54775

فروش زمین

تاریخ:1397/04/06

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هفت تیر 20

مساحت:1000

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

8,000,000,000

مشاورین

املاک پردیس

جواد کرگزی

09152003554

هو 121

امیرعلی ابوالفتحی

09157059909

املاک شهرستانی

سید مهدی شهرستانی

09151238051

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54775

فروش زمین

تاریخ:1397/04/06

آدرس ملک:هفت تیر 20

مساحت:1000

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 8,000,000,000